Bán Buôn

Nhóm là nơi trao đổi giới thiệu hàng hoá những bài k lquan hay vi phạm sẽ bị block khỏi nhóm