Chợ Lớn

Mục đích khu chợ tạo ra là kênh mua bán giữa các thành viên fb trao đổi mua bán ( mua của người chán bán cho người cần )
và quan trọng nhất là hoàn toàn free nên mong muốn của tôi là mong các bạn thêm bạn bè của bạn để khu chợ 1 lớn mạnh hơn
Sẽ có lúc bạn cần tới khu chợ này thì sao nhỉ ?