GIAO LƯU CHỢ MÁY ẢNH HÀ NỘI

Nơi giao lưu,chia sẻ, học hỏi anh em Chợ Máy Ảnh Hà Nội.
Group: https://www.facebook.com/groups/mayanh2nd/