Kinh doanh Online

- Như một “siêu thị” trên Internet – nơi trưng bày và giới thiệu thông tin và hình ảnh sản phẩm, dịch vụ đến với mọi người bất kỳ lúc nào họ cần.
- Là nơi mua bán, trao đổi tất cả các mặt hàng, dịch vụ.
- Là “Công cụ kinh doanh trực tuyến”, là nơi bán hàng mà không cần mặt bằng, không cần tiện nghi.