Xin lỗi đã làm phiền xin hay tự tay thoát khỏi nhóm này :(