JAUNATNE LATVIJĀ

Grupa JAUNATNE LATVIJĀ ir izveidota ar nodomu, lai Latvijas orga...nizācijām būtu vieglāk atrast, nosūtīt un informēt jauniešus par iespējamām apmācībām, semināriem, kursiem un citiem pašizaugsmes veidiem, kā arī tā ir domāta jauniešiem, kuri meklē iespējas attīstīties, iegūt jaunu informāciju,ceļot, izzināt sevi un citus.