Kennis is macht. Deel de kennis.

Alle lof zij Allah، de heer der werelden, gebeden en vrede zij met zijn edele dienaar en boodschapper Muhammed, en met zijn metgezellen en degenen die hem volgen tot de dag des oordeels.

Assalaammuaikumwa rahmatu llaahiwa barakaatuh.

Deze groep staat openbaar.
Leden toevoegen mag.

Deze groep is aangemaakt om kennis op te doen.

Reclames op deze pagina is niet toegestaan.