Trung tâm mua bán iphone.

Mọi người sẽ đăng thông tin mình cần mua hoặc bán. kèm theo hình ảnh vào địa chỉ của người bán và người mua vào nhá
Cộng đồng Mua bán trao đổi hàng Apple