Siedlce KSN

Oddział Siedlecki Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych powstał w Grudniu 1997 r. Asystentem kościelnym do 2014 r był Ks. Jarosław Grzelak, obecnie pełni tą funkcję ks. Adam Kulik. Jesteśmy organizacja pozarządową charytatywną. Nasze Stowarzyszenie skupia osoby niepełnosprawne i pełnosprawne. Są tu ludzie w rożnym wieku, z niepełnosprawnością ruchową i umysłową. Wybory zarządu w naszym Stowarzyszeniu odbywają się co trzy lata. W skład zarządu wchodzi prezes, skarbnik, sekretarz oraz członkowie zarządu.


Stowarzyszenie ma na celu:
Szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary;
Podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym;
Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych.


Dużą pomoc otrzymujemy od wolontariuszy. To oni są z nami, prowadzą spotkania i kółka zainteresowań, wnoszą w nasze serca wiele radości. Pomagają w czynnościach domowych, przyprowadzają na spotkania i na kółka zainteresowań osoby niepełnosprawne.


Organizujemy cykliczne programy:
Niedzielne spotkania
Przegląd Twórczości Scenicznej
Letni plener artystyczny
Wycieczki
Pielgrzymki
Imprezy integracyjne
Spotkania okolicznościowe


Prowadzimy:
Biuro Pomocy i Informacji dla osób niepełnosprawnych
Kółka Zainteresowań dla osób niepełnosprawnych