Hỗ trợ sinh viên ou

gruop hỗ trợ sinh viên ou lập ra với mục đích: hỗ trợ các bạn sinh viên về việc làm, nhà trọ,học bổng, các chính sách, các thông báo và giải đáp các vấn đề mà các bạn sv thắc mắc.... rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn sinh viên..........