Lớp Social Media

Các thành viên trong nhóm chỉ nên đăng,chia sẻ những bài viết và hình ảnh,nội dung có liên quan đến việc học Internet hoặc nội dung lành mạnh, nếu phạm luật thì bạn ấy sẽ không còn là thành viên của nhóm nữa.