Hội FA Đại học Tôn Đức Thắng

Do vì số lượng quần chúng FA trường Đại học Tôn Đức Thắng không ngừng liên tục tăng...nên Hội FA Đại Học Tôn Đức Thắng đã ra đời.
Quyết định chọn ngày 14/4 là ngày thành lập Hội FA Tôn Đức Thắng.

MỤC ĐÍCH:
+Nhằm giảm bớt tình trạng FA của anh em TDT....
+Tạo một môi trường giao lưu, thư giản cho mọi người sau các giờ học căng thẳng...
+Rèn luyện kỹ năng tự tin chém gió dưới mọi hình thức cho tất các anh em , đặc biệt là các pác ít nói ......
+Đặc biệt : sẽ luôn có dịp được gặp nhau, giao lưu, chém gió vào các event định kỳ của Hội.
+Hằng tháng Hội sẽ luôn có các buổi OFF dã ngoại và các cuộc thi sôi nỗi.

ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN MỚI:
+Khi đã được các admin chấp nhận cho vào Hội thì nhiệm vụ của các bạn sẽ làm là : Đăng một bài giới thiệu về bản thân chẳng hạn (Gồm : Hình + Tên + Khoa + tình trạng hôn nhân + sở thích v.v.v....càng nhìu càng chi tiết càng tốt).

ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN :
+Được quyền đăng bài .Nhưng không được đăng những bài viết quảng cáo , tuyển dụng , câu like, những bài viết bất lịch sự không hợp với chuẩn mực của xã hội, bài viết mang tính chất chống đối,xuyên tạc nhà nước CHXHCN Việt Nam, Đảng CS Việt Nam và những bài đăng gây đã kích các thành viên trong Hội...v.v..

CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỘI :

+FA TDT Confessions :(admin Hikage No Tenshi)
Và đây là link confessions của hội chúng ta:
https://docs.google.com/forms/d/1bviWFqEeJjq8ENvjdcZDjAEJ1G-LyxhsrpM3S_koSFc/viewform

+Qùa tặng Âm nhạc :
https://docs.google.com/forms/d/1NzGpJPBXBY-NMcPe-rEkafx4Ph3nm3B0B7Bi4vutuW4/viewform

Liên hệ Ban Quản Trị:
+Hội trưởng : Siêu Ròm : 0121 2200 628 (Mr.Quy)
Link Face : https://www.facebook.com/reachazt.rua?fref=pb_other
+Admin Hikage No Tenshi : 092 5827 826 (Mr.Hiếu)
Link Face : https://www.facebook.com/HIKAGE.NO.TENSHI?fref=pb_other
+Admin Huỳnh Ben: 01684 122 127 (Mr. Cường)
Link Face : https://www.facebook.com/nhoxb1?fref=pb_other
+Admin Tia Chớp: 0963 948 402 (Mr. Khánh)
Link Face : https://www.facebook.com/le.khanh.507?fref=pb_other
+Admin Minh Thịnh: 0908026891 (Mr. Thịnh)
Link Face : https://www.facebook.com/minh.thinh.7?fref=pb_other
+Admin Mèo Lười : 0902785867(Ms.Hằng)
Link Face : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005327561203
+Admin Tù Lì :
Link Face : https://www.facebook.com/bichphuong.pham.908?fref=pb_other
+Admin Thanh Nhi Đặng :
Link Face : https://www.facebook.com/nhok.nhi.92?fref=pb_other
+Admin Cô Bé Dâu Tây :
Link Face : https://www.facebook.com/vuong.minh.5194?fref=pb_other