Nhóm PTC + Youtube Thịnh Chiến

Cấm cheat và auto tools => Không bao giờ nhận được tiền :)
Cấm ăn nói tục,chửi bậy trong group
Cấm spam, tuyển ref trá hình trong group
Tránh trường hợp thành nhóm rao vặt tuyển ref tràn lan