‫๖ۣۜKết ๖ۣۜBạn ๖ۣۜLàm ๖ۣۜQuen ๖ۣۜHẹn ๖ۣۜHò ๖ۣۜVà๖ۣۜIu ๖ۣۜNhau‬

Patin nào M.N ơi