Evropska Dijaspora Bosnjaka

Udruženje gradjan Evropska Dijaspora Bošnjaka (EDB) osnovano je kao nestranacko, nevladino i neprofitabilno udruženje gradjana. Ciljevi udruzenja su slijedeci: ocuvanje i razvoj kulturne tradicije Bosnjakau dijaspori, institucionalizacija dopunske nastave na maternjim jezicima u dijaspori, ukljucivanje dijaspore u drustvene tokove u domovini, saradnja sa obrazovnim ustanovama, preduzecima i drugim organicacijama i institucijama, organizovanje kullturno-zabavnih veceri i zbližavanju ljudi i naroda razlicitih nacionalnosti. Sjediste udruzenja je u Nemackoj. Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji zemalja Evropske Unije, Bosni i Hercegovini, Kosova, Crnoe Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Turskoj i drugim zemljama gde zive Bosnjaci.Na ovom racunu mozete da uplatite clanarine za udruzenje: Europäische Diaspora der Bosniaken IBAN des Begünstigten: DE65440100460173455469BIC / SWIFT-Code: PBNKDEFF bei (Kreditinstitut):DEUTSCHE POSTBANK
Godisnja clanarina iznosi € 10