Bozüyük Atatürk İlköğretim Okulu

T A R İ H Ç E

Okulumuzun inşaatına 1923 yılında başlanmıştır. Uzun Ismail ve Davut Ali isimli ustaların yönetiminde Bozüyük Birinci Mektebi adıyla başlayan bu ahşap kargir binanın yapımı 1925 yılında tamamlanarak 1925/1926 öğretim yılında Bozüyük Birinci Mektebi adıyla eğitim-öğretime başlamıştır.Bu okul ,diğer adıyla Bozüyük Merkez Mektebi Bozüyük'ün ilk resmi ilkokuludur. Mahalle mekteplerinde okuyan Bozüyüklü çocuklar, Bozüyük Birinci Mektebinin açılmasıyla birlikte bu okula nakledilmişlerdir. Bozüyük Merkez Mektebinin birinci sınıfına ilk defa 19.9.1927 tarihinde öğrenci kaydedilmiş, bu okul ilk mezunlarını 11.06.1932 tarihinde vermiştir. Mezun olan öğrencilere verilen diplomanın adı "Şehadetname" dir.Beş sınıflı Bozüyük birinci Mektebinden ilk diplomayı alan (Diploma No:1) Nalbantlardan Mehmet oğlu 1334 doğumlu Hilmi (Efendi)dir.Aileler soyadı kullanmadığı için öğrenciler önce aile lakabı sonra baba adı ile anılmaktadır. 1928 yılına kadar Arap alfabesiyle eğitim-öğretimini sürdüren Bozüyük Birinci Mektebi 1928 yılında yapılan Harf inkılâbıyla birlikte Latin alfabesiyle egitim-ögretime geçmiştir. İlk açılışında 45-50 kişilik sınıflarda hizmet veren okulumuzun öğrenci mevcudu ortalama 250 civarında seyretmiştir. 1951/1952 öğretim yılında Atatürk İlkokulu adını almıştır.Okulmuzun üzerinde bulunduğu arsa Şevket Usta'nın (Yüksel) arpa tarlasıdır.Kasmpaşa Camiinin yanındaki parktan iş yeri verilerek takas edilmiştir.
Okulumuzun ilk başöğretmeni (müdürü) Pamak Ahmet'tir. İlk muallimleri ise Hafız Eyüp, Salim Hoca'dır. Daha sonra Ahmet Hamdi Ünal, Tevfik Bey, Salih Bey, Alaaddin Bey görev yapmıştır.Açılışından itibaren Bozüyük'ün gözde okulu olma ünvanını hep korumuş,hemen her sahada birçok ünlü isim bu okuldan yetişmiştir. 1925 yılında 10 derslikli bir okul olarak faaliyetine başlayan okulumuzun daha sonraki yıllarda derslik yetersizliğinden dolayı bölmeler vasıtasıyla derslik sayısı 16 ya çıkarılmıştır.Öğrenci sayısının artmasıyla ihtiyaca cevap veremez duruma gelen okulumuz ikili öğretime geçmiştir.
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından sit alanı ilan edilen okulumuz bu kurulun onayladığı proje çerçevesince aslına uygun olarak 2000 yılında restorasyona alınmıştır.Aynı yıl 20 derslikli yeni okul binasının inşaatına başlanmıştır. 2004/2005 öğretim yılında yeni binasına taşınan okulumuzun ilk binasının restorasyonu Eylül 2005 te bitirilmiştir . Haziran 2010 itibarıyla 1 Müdür, 2 Müdür yardımcısı , 37 öğretmenle 820 öğrenciye hizmet verilmektedir.
Eski okul binası 540 metrekarelik bir alana , yeni okul binası 440 metrekarelik bir alana oturmaktadır.Okul bahçesiyle birlikte okulun toplam alanı 2463 metrekaredir. Okulun tapu kaydı Bilecik İl Özel İdaresi üzerinedir.