ГРУПА "ГЪБАРКО" - ОДЗ "Юрий Гагарин" - Пазарджик

Групата е затворена и обединява близките хора и учителите на децата от група "Гъбарко", с цел - интерактивна комуникация.
Правила на групата:
1. В групата имат право да членуват само родители, баби, дядовци, лели и чичовци на децата от група "Гъбарко".
2. Потребителите нямат право да споделят и таг-ват снимков и видео материали на стените си, с оглед сигурността на децата.
Нарушителите ще бъдат своевременно отстранявани от групата.
Учители в група "Гъбарко:
ст. уч. Веселина Шахларова
мл. уч. Диана Тошкина