Klapa Luka Ploče

KUD Ploče pod kojim djeluje klapa Luka Ploče je osnovan 1981.g. u Pločama.Klapa iza sebe ima mnoštvo osvojenih nagrada i priznanja na raznim festivalima u zemlji i inozemstvu.Kroz dugi niz godina klapa izvodi izvorne,novokomponirane,gospele,obrade popularnih skladbi i surađuje sa mnogim estradnim imenima.Dosad su objavljeni albumi:Božićne,Škatula od hitova,Jezik ditinjstva,Škatula od Hitova 2 i Od popa do jazza.Od osnutka je kroz ovu klapu prošlo mnogo članova,a već duže vrijeme djeluje u sljedećem sastavu:

1.tenor:Bariša Oršulić
2.tenor:Katarino Šunjić
2.tenor:Igor Juračić
bariton:Goran Šutić
bariton:Frane Veža
voditelj klape i bariton:prof.Ivica Kaleb
bariton:Joško Krstičević
bas:Ino Đelmić
bas:Alen Marušić
bas:Leo Rakušić
bas:Josip Jurković