Bắc Ninh Hội Chém Gió

Người Lập Nhóm Nguyễn Tiến Thanh Tức Thanh Còi
A E đến vs nhóm nhằm mục đích giao lưu nc vui vẻ hòa đồng với nhau
A E nào k thích có thể out khỏi nhóm bất cứ lúc nào