Internet Marketing Việt Nam

Nhóm trao đổi, thảo luận về Internet Marketing, kiếm tiền online.
Thành viên có thể quảng cáo sản phẩm dịch vụ tại đây.
Nghiêm cấm post nội dung đồi trụy, vi phạm sẽ bị BAN nick.
Chúc mọi người có thêm nhiều khách hàng và bạn bè từ Internet ^ ^