Group Tăng LIKE Theo Yêu Cầu

CÁC BẠN ĐANG THI 1 CUỘC THI ẢNH MÀ KHÔNG BIẾT LÀM SAO ĐỂ CÓ NHIỀU NGƯỜI LIKE!
CÁC BẠN POST STATUS THI MÀ KHÔNG AI LIKE!
HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI! GROUP TĂNG LIKE!

Group Tăng LIKE Theo Yêu Cầu là nơi các bạn đăng các bài, hình ảnh của một cuộc thi ảnh mà bạn các bạn cần 1 lượng LIKE nhất định.
*Yêu cầu bài đăng:
- Bài đăng là các hình ảnh trong 1 cuộc thi ảnh
- Các fanpage
- Các status mang tính chất lành mạnh, không dung tục, không có tính chất kích động, bôi nhọ, viết sai sự thật về Đảng và Nhà nước
- Các bài không phân biệt về tôn giáo, tín ngưỡng
- Không PR app