KALKANDERE ALPEREN OCAKLARI

Alperen Ocakları; davanın büyüklerince(!) seçimden seçime hatırlanan, aranan ve seçim akabinde unutulan bir kurum değildir. Olmamalıdır.!
Her durum ve koşulda, en zor şartlar altında bir nesil yetiştirmek gayesi ile canını dişine takan, mücadele eden, emek harcayan, zaman eskiten ve türlü sıkıntılara göğüs geren insanların unutulup, bu davaya seçim zamanında arka kapıdan sızmış ve kendine yer edinmiş ya da edindirilmiş insanların hatırlanması, yılların dava adamı rollerine büründürülmesi tarafımızca teessürle karşılanmaktadır.
Muhsin Başkan’ın bize emaneti olan Büyük Birlik Partisi’nin kimsenin tekelinde olmadığını bugünlerde hatırlatmakta fayda görüyoruz.!
Bu davaya arka kapıdan sızanlar, olur da ev sahibini beğenmezler, ev sahipliği cakası üstlenirlerse, geldikleri gibi sessizce arka kapıdan değil, bilakis muhteşem bir gürültüyle camlardan tahliye olmak durumunda kalırlar.
Sözün özü şudur ki ; biz kim olduğumuzu ve bu davanın neresinde bulunduğumuzu biliyoruz.! Öyle ki kendimizden yola çıkarak herkesin durumunu tahmin ve tahlil ediyoruz.! Anlayınız saflarımız öyle sıktır ki, Cenab-ı Allah’ın takdiriyle şeytan bile yanımızdan geçemez.