K59 - Văn học ( USSH )

Dân Văn chương tâm hồn thơ mộng lắm
Chiếc lá rơi cũng dễ gợi âu ...sầu
Kiếp nhân sinh đối đầu tranh hơn thiệt
Chúng tôi sống "lẫm liệt" giữa đời