Po-e-zine

een elektronisch magazine over alles wat met poëzie te maken hee...ft...
waar diversiteit in het spelen met woorden en taal voorop staat...

Deze is alleen voor abonnees van Po-e-zine :)

Gratis abonnee worden? Stuur een mailtje naar:
derrelniemeijer@hotmail.com

Facebook bladzijde Po-e-zine:
https://www.facebook.com/Poezine

Website: https://poezinemag.wordpress.com/