हाम्रो साडेँपानी छ बसन्ता कैलाली

यो ग्रुपमा सम्पूर्ण मित्रजनहरूलाई हार्दिक स्वागत छ।मित्रजनहरूमा सानो अनुरोध यो ग्रुपमा कसैको मनमा चोट पर्ने खालका शब्द,अश्लिल फोटा,अपशब्द र व्यक्तिगत आरोप कसैलाई नलगाउनुहोला ल?
एडमिनःधन ब बिठारी
जन्मस्थानःडोटी,पोखरी
कर्मस्थानःबसन्ता,कैलाली