Alla vi som älskar gammal svensk film

Detta är en grupp för oss nostalgiska cineaster som älskar gammal svensk film, företrädesvis från 20- ,30-, 40-, och 50-talet. Här kan vi ägna oss åt vårt intresse och sträva efter att skapa
ett filmforum präglat av positivitet, glädje, entusiasm och respektfullhet gentemot varandra. Observera att vi inte ägnar oss åt olaglig fildelning i någon form!