HR for HR

ברוכים הבאים לבית של ה HR!
לא פעם שאלתי את עצמי, מה עם קצת HR לנו....

יש מלא מידע ברשת על HR, עכשיו הגיע הזמן לחבר את כל הידע לקהילה

אז זה המקום לשאול, לפרגן, להתייעץ ולשתף

שתפו, שתפו, שתפו
שתפו את הקבוצה עם אנשים רלוונטיים
שתפו בשאלות שלכם
שתפו בידע שלכם

אנחנו בעד לעזור ונשמח לעזור גם בחיפוש עובדים אך זה לא המקום לפרסם!
פרסומים, יימחקו

הכללים לקבוצה:
1. לנהוג בשפה ראויה ובכבוד כלפי חברי הקבוצה והנושאים העולים פה

2. סודיות, סודיות, סודיות- מה שקורה בתוך הקבוצה נשאר פה. אם כלל זה לא ייתקיים, אין לקבוצה זכות קיום והיא רק למראית עיין

3. להיות כאן בשביל להרוויח- לשתף ולחלוק מהידע שלכם כי זה רק הופך אתכם לטובים יותר!