Chơ đô cũ (máy tinh , máy in , máy photocopy , nôi thât văn phong

0906216488 &0944427464
https://www.facebook.com/groups/695135590568945/
• Mua thanh lý đồ cũ ,máy tinh , máy in , máy photocopy
• Mua thanh lý máy in , A3,A4,A0
• Mua thanh lý máy tinh ,
• Mua thanh lý điều hòa , tu lanh , tivi,
• Mua thanh lý máy photocopy ,
• Mua thanh lý LAPTOP,
• Mua thanh lý màn hình ,
• Mua thanh lý ups,
• Mua thanh lý khung nhôm kính , nôi thất ,
• Mua thanh lý phế liệu( nhôm , săt , thep,