Lokal AndelsMat

Välkommen till Lokal Andelsmat.

Läs här om vad Lokal Andelsmat är och hur den här gruppen fungerar.

Lokal Andelsmat är den svenska varianten av CSA (Community-supported agriculture) som innebär att producent och konsument möts utan mellanhänder. Namnet Lokal Andelsmat myntades av Lennart Svahn från den lilla byn Ransbysätter utanför Lysvik mitt i Värmland. En by som var dödsdömd men nu har levt upp tack vare många olika lokala engagemang. Ett av dem är lokal mat.

Lokal Andelsmat kan vara att konsumenten tecknar upp sig för en viss mängd mat i början av säsongen så att producenten vet att det finns avsättning för de grisar som han/hon föder upp eller för de tomater som växthuset ger. Men det kan också vara så enkelt att matproducenten lättare skapar en relation med konsumenten och säljer ett överskott av tex ägg, lök, potatis etc. Lokal Andelsmat syftar alltså till att knyta samman matproducent och konsument utan mellanled som fördyrar för båda parter.

Med Lokal Andelsmat vill vi medverka till att många fler människor blir engagerade i Sveriges matproduktion. Vi vill också visa alla konsumenter vilken fantastisk mat som produceras runt om i Sverige. Lokal Andelsmat är öppet för alla att erbjuda det de producerar. Här behövs inga certifieringar som tex KRAV. Den enda märkning som vi vill att ni som matproducenter har är KRAM. Det betyder att man öppnar upp sin gård för kunderna och om de är nöjda så får man en kram.

Under fliken Filer så kan alla som har mat att sälja lägga in sig med ort, kontaktuppgifter och vad man erbjuder. Välj ditt landskap och klicka på Redigera.

Under fliken Filer kan alltså du som konsument lätt finna en matproducent i din del av Sverige. Kanske finner du inte vad du söker men då är det bara att skicka ut en förfrågan. På så sätt hjälps vi alla åt att skapa en ny marknadsplats för bra och närproducerad mat.