ពិភពស្រីស្អាត

ហាមដាច់ខាតមិនអោយ Post វិដេអូ រឺក៏រួបភាព sex !
Don't allow to post video sex or pic sex.

Group នេះអនុញ្ញាតអោយសមាជិកទាំងអស់ post status រូបភាពកំសាន្ត រូបភាពស្អាតៗ រូបភាពប្លែកៗដែលកំរនឹងបានឃើញ និង ពត៌មានទាក់ទងនឹងសង្គមខ្មែរយើង។

Group Policies:

1- មិនអនុញ្ញាតអោយលេងនយោបាយនៅក្នុងក្រុមនេះទៀតទេ ពីព្រោះខ្ញុំពិបាក គ្រប់គ្រងក្រុមមួយដែលមានអ្នកលេងធម្មាតា និង អ្នកនយោបាយលេងជាមួយគ្នាណាស់។ អ្នកនយោបាយអាចចូលលេង
ក្នុងក្រុមនេះបាន https://www.facebook.com/groups/1576308552591336 ។បន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀបចំ Group ពិភពស្រីស្អាត រួចហើយនោះខ្ញុំនឹងរៀបចំ Group សម្រាប់លេនយោបាយជាបន្ទាប់។

2- អនុញ្ញាតអោយសមាជិកអាចផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល និង Website ដោយមិនគិតថ្លៃ តែត្រូវតែចុះឈ្មោះជាមុន ជាមួយនឹងលក្ខខ័ណ្ឌងាយៗមួយចំនួន។ បើផ្សព្វផ្សាយដោយមិនបានចុះឈ្មោះទេនោះខ្ញុំនឹងដកចេញពីក្រុមភ្លៀមៗ។

3- មិនអនុញ្ញាតអោយសមាជិកណា post រួបភាពអាសអភាស(ស៊ិចស៊ីហួសហេតុ) link វិដេអូស៊ិច ជាពិសេសរូភាព/status ទាំងឡាយណាដែលបង្កអោយមានរូបអាសអាភាសកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ រូបអាវុធផ្សេងៗរឺក៏រូបភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដ៏ទៃ និង ហាមដាច់ខាតមិនអោយ post status ទាំងឡាយណាដែលជាពាក្យគំរាមកំហែងអ្នកដ៏ទៃ

បើសមាជិកណាមួយបានធ្វើខុសនឹងគោលការណ៏ខាងលើនោះខ្ញុំនឹងដកចេញពីក្រុមភ្លាមៗ។

សូមសមាជិកទាំងអស់ចូលរួមរក្សានូវភាពថ្លៃថ្នូរទាំងអស់គ្នា។

Thanks
BR
Admin of ពិភពស្រីស្អាត Group