Sinh Viên K9 - Đại học Tây Đô

Sinh viên K9 - Đại học Tây Đô được lập ra với mục đích tạo cho các bạn sinh viên TDU và đặc biệt là sinh viên k9 một nơi để giao lưu, trao đổi các vấn đề, các thông tin liên quan đến trường, lớp, việc học, các đơn vị trực thuộc đoàn trường và hội sinh viên...

-- KHÔNG ĐƯỢC MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA, KHÔNG ĐĂNG CÁC TIN VI PHẠM THUẦN PHONG MỸ TỤC VIỆT NAM, VI PHẠM PHÁP LUẬT, KHÔNG SPAM TRONG GROUP VÀ HẠN CHẾ DÙNG "NGÔN NGỮ TEEN" VÌ LOẠI NGÔN NGỮ NÀY RẤT KHÓ ĐỌC HIỂU....

Mọi thắc mắc về trường, đoàn trường, hội sv hay các vấn đề liên quan các bạn có thể liên hệ với các admin: Hoàng Nam, Nguyễn Quang Thoại, Tường Vi Clf, Thanh Lee

Chào thân ái!
--- Đặng Toàn ---