சிறகுகள் - (நண்பர்கள் கூட்டமைப்பு குழு)

SAVE HOUSE SPARROWS...ALL BIRDS.... AND TREES...

மரம் வளர்ப்போம்
மரங்களை பாதுகாப்போம்

மரம் வளர்போவோம்
மழை பெறுவோம்...
பறவைகள் கூடு கட்ட மரம் உதவும்.

குருவிகளை காப்பாற்றுவோம்

குருவிகளை வாழவிடுங்கள் .....

குருவிகளை காற்போம்... காப்பாற்றுவோம்.

உங்கள் தொலைபேசி எண் மற்றும் முகவரி -SMS
அனுப்புங்கள்.

FOR MORE DETAILS -
SANDEEP KUMAR -90433 34958
நெஸ்ட் குழுமம் - கோவை.

TIRUPUR MANI - 98942 55508
சிறகுகள் குழுமம் - திருப்பூர்