IŚA

Integracja Środowiska Artystycznego
Aka
Integracyjo Ślunskich Ar...tistów

Miejsce swobodnej wymiany myśli, wzajemnej inspiracji, nawiązywania współpracy, organizacji wspólnych działań.