Thông tin tuyển dụng nhân viên chính thức làm việc tại Nhật Bản.

Chúng tôi là cầu nối giữa những người lao động Việt Nam (hiện đa...ng sống tại Việt Nam và Nhật Bản) với các Tập đoàn, các Công ty lớn của Nhật Bản.