Việc Làm 24h Daklak

Nhóm lập ra nhằm mục đích Giúp mọi người kết nối việc làm dễ dàn...g hơn :).

Yêu cầu các thành viên đăng bài tuyển việc làm hay tìm việc làm nhớ mô tả công việc hay nói đó là công việc gì, tránh trường hợp đăng bài bắt các thành viên inbox (nhắn tin riêng). Những trường hợp như vậy sẽ xóa bài đăng, nếu tái phạm sẽ xóa thành viên khỏi nhóm. Mong các thành viên chú ý.

Lưu ý: Nghiêm cấm buôn bán trong group <3 ai vi phạm sẽ bị kích vĩnh viễn ra khỏi nhóm. thanks :)