ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σκοπός του ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.Δ.Α. είναι η παροχή γενικών γνώσεων, η επιμόρφωση και η διαρκής ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου Αχαρνών και μη, πάνω σε ζητήματα κοινωνικού, πολιτιστικού, παιδαγωγικού, ψυχολογικού κ.α., ενδιαφέροντος, μέσω διαλέξεων.