Chợ Sinh viên Hồng Đức

nhóm tạo ra với mục đích : trở thành nơi giao lưu, trao đổi, mua bán hàng hóa - thông tin của mọi người ( hướng tới đối tượng chính là các bạn sinh viên + cựu sv )