Kecskeméti Misszió

Azok számára hoztuk létre ezt a csoportot, akiket érdekel a Kecskeméti missziós munkaA Magyarországi Biblia Szól Egyház az apostoli keresztény hit kardinális tanaiban hívő, és azokat gyakoroló Krisztus-középpontú gyülekezet.
Biblia-központú szolgálat, melynek célja egyének és családok szellemi növekedésének támogatása, hogy azok a társadalom hasznos és építő tagjaiként teljes életet élhessenek.
A gyülekezet számos karitatív, filantropikus és oktatási tevékenységet folytat, melyek során alapítványokkal, hazai és külföldi gyülekezetekkel működik együtt. A tevékenységekben illetve programokban közreműködő egyének nagy része a Biblia Szól Egyház önkénteseiből tevődik össze. (Gyermekprogramok, szemináriumok, házassági- és családi tanácsadás, konferenciák, nyugdíjasklub, ifjúsági szolgálat, börtönszolgálat, koncertek és előadások, társadalmilag hátrányos helyzetű gyermekek oktatása, válságtanácsadás, családvédelmi tanácsadás, iskolai felvilágosítás, stb.).
A gyülekezet különös hangsúlyt fektet a bel-és külmissziókra egyaránt, valamint a keresztény hit propagálására szóban, nyomtatványokon, audió- és videó anyagokon, és előadásokon.


Ennek eredményeként van egy kis gyülekezetünk Kecskeméten. Jelenleg 8 -12 fő vesz részt rendszeresen az összejöveteleken, kötelező tagság nincs.

A Magyarországi Biblia Szól Egyház diszkriminációmentes elvei nem tesznek különbséget az emberek között faji hovatartozásuk, bőrszínük, nemük, vallási meggyőződésük, vagy etnikai származásuk alapján; előfeltételek és követelmények nélkül üdvözöl minden egyes látogatót.
Pásztorunk
Gyülekezetünk vezető lelkipásztora Budapesten: Pásztor Majoros Kende 1995-ben szerezte diplomáját az Egyesült Államokbeli MBC&S-en (Maryland Bible College & Seminary) missziós szakán.
1995-tol a budapesti székhelyű Közép Európai Teológiai Akadémia (KETA) tanára. 1 évet töltött el Azerbajdzsánban ill. Türkmenisztánban külmisszióban.
1998-2005-ig a székesfehérvári gyülekezet lelkipásztora, azóta családjával együtt szolgálnak Budapesten.

Hitelveink
Hiszünk:A teljes Biblia szó szerinti ihletésében.
Az egy örökkévaló Istenben, Aki három személyben létezik (az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Szellem Isten).
Az Úr Jézus Krisztusban, az Isten-emberben, Aki teljesen Isten és teljesen ember.
Abban, hogy a Szent Szellem meggyõzi az embereket bûn, igazság és ítélet tekintetében. Õ újítja meg, pecsételi el és tölti be a hívõket.
Abban, hogy minden ember bûnös, és Isten megváltására van szüksége.
Abban, hogy a Nagy Küldetés iránti engedelmesség minden hívõ felelõssége.
Abban, hogy az egyház Krisztus teste a földön és Krisztus menyasszonya a mennyben.
Abban, hogy Krisztus visszatér, hogy elragadja gyülekezetét.
Abban, hogy Isten meg fogja ítélni az igazakat és a bûnösöket.
Abban, hogy léteznek kiválasztott és bukott angyalok.
Abban, hogy a menny és a pokol valóság