Dunoon singles find someone you love

RuLeS
#6Landela imigaqo yale GROUP ungazosiphatha apha so lawuleka ke
#5Picture izimanyukunyezi azivumelekanga pha tu kwaphela
#4Izithuko asizamnkeli tu sibadala sibangaka nje
#3Izitabane &Lesbians kude apha kule group maziyoyenza kwenyindawo lomikhuba
#2Respect your self but never forget to respect the others especially thina aphe( groupin)
#1dönt break the rules#
mabuphele ubushumane apha ekasi yethu