Oglašavaj sve što želiš....Advertisements everything you want

In this group, you can publish anything you want, in the language they want.
There are only two rules:
1. Advertisements can be placed up to 2X a day.
2. Add at least 5 friends to the group.
Irregularities, hate speech, insults, etc. are not allowed, such posts deleted and block access to the group.
Thank you for your understanding. :)...............................................................................
U ovoj grupi možeš objaviti sve što želiš, na jeziku na kojem želiš.
Postoje samo dva pravila:
1. Oglasi se mogu postavljati najviše 2X na dan.
2. Dodaj barem 5 prijatelja u grupu.
Nepravilnosti, govor mržnje, vrijeđanje i sl nije dozvoljeno, takve postove brišemo i blokiramo pristup grupi.
Hvala na razumijevanju. :)
...............................................................................