Ποντιακός Σύλλογος Ludwigshafen Verein der Griechen aus Pontos Ludwigshafen

Η ομάδα μας απευθύνεται σε όσους έζησαν στο Ludwighafen και ήταν μέλη του Ποντιακού Συλλόγου. Σε όσους συμμετείχαν στο χορευτικό και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Αλλά και στα τωρινά μέλη του Συλλόγου και στα παιδιά που πλαισιώνουν το σημερινό χορευτικό αλλά και σε όλους τους φίλους του συλλόγου μας !!!