YOUCAT-GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - Cùng nhau học hỏi thảo luận và loan truyền !

Câu 61. Do đâu mọi người bình đẳng với nhau? - Mọi người đều bình đẳng với nhau, vì họ có cùng một nguồn gốc, trong Tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa. Mọi người đều có cùng một Đấng Cứu chuộc là Chúa Giêsu Kitô. Mọi người đều có thể tìm kiếm và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong Thiên Chúa. [360-361] - Mọi người đều là anh chị em với nhau. Kitô hữu không được chỉ liên đới với các Kitô hữu khác nhưng với tất cả mọi người để chiến đấu mạnh mẽ chống các thứ chia rẽ vì kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính, kỳ thị kinh tế trong gia đình nhân loại. → 280, 517 Hãy mở miệng bênh vực người câm, vì quyền lợi của mọi kẻ bị bỏ rơi. - Cn 31,8 -\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
(YOUCAT http://conggiao.info/news/2145/15595
"Hãy nghiên cứu Giáo Lý! Đây là mong muốn chân thành của tôi. Hãy nghiên cứu Giáo Lý với niềm đam mê và kiên nhẫn! Nghiên cứu trong sự thinh lặng của tâm hồn, Đọc nó với bạn bè từng đôi một, Họp lại từng nhóm để suy nghĩ, Tạo các mạng lưới trao đổi trên internet, Bạn phải đâm rễ sâu trong Đức Tin so với thế hệ của cha mẹ bạn." Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI - Thư giới thiệu Youcat)