Karacabey Subaşı Köyü

İli : BURSA
İlçesi : KARACABEY
Hane Sayısı : 340
Nüfusu : 1700
Köy Muhtarı : Hasan Alkan

Muhtarlık Tel No: 0224 687 70 13

Köyün Tarihi:
1915 doğumlu Ali Balaban Selanik’in Drama kazası, Rişova köyü nüfusuna kayıtlı ve 1922 yılında 7 yaşında iken bu köye gelmiş. Subaşı Köyü Rumlar tarafından kurulmuş ancak kuruluş tarihi bilinmiyor.1921–1922 yıllarında yapılan Her iki devlet (Türk ve Yunan) arasında yapılan bu mübadele anlaşması sonucu Yunanistan’daki Türkler Anadolu’ya Anadolu’daki Rumlar Yunanistan’a yerleştirilmişler. Rumlar zamanında adı “Subaşı-Ağıl” olarak geçmekteydi. Bugün “Ağıl” sözcüğü kaldırılmış ve Subaşı Köyü olarak kayıtlara geçmiştir. Yapılan mübadele sonucu köye ilk olarak, Yunanistan’ın Selanik kentinin Drama ve Langaza ilçelerindeki aileler gelmiştir. Köye ilk geldiğinde birkaç ev dışında bütün evler yanmış ve yıkılmış durumdaydı. Bu yanma olayı; Türk askeri yunanlıları İzmir’e sürerken, köydeki ağaç kovuklarındaki balın çıkarılması için gerçekleştirildiği söyleniyor. Köyde ilk etapta 25–30 aile Langaza’dan 25–30 aile Drama’dan olmak üzere toplam 50 civarında aile gelmiştir. Daha sonra 1936 yılında Bulgaristan ile yapılan mübadele anlaşması sonucu, bu ülkenin değişik yörelerinden 15–20 kadar aile daha köye gelip yerleşiyor.1951 yılında yine Bulgaristan’dan 18 aile daha gelip köye yerleşiyor. Köye ilk gelindiğinde Rumların ipek böcekçiliği yapmalarından dolayı dut ağaçlarının oldukça fazla olduğu görülmüş. Ayrıca köyün çok gür bir ormanı varmış.1929–1930 yılları arasında yol yapımı esnasında silindirin çalışabilmesi için bu ağaçların kesilip yakılması ve köylülerinde hor kullanmasıyla zamanla tükenmiştir. Köye ilk gelindiğinde evler yıkılmış durumda olduğu için 3–5 aile bir evde barınmak zorunda kalmışlar. Daha sonra köye gelen iskân memurları daha düzenli bir yerleşim sağlamışlardır. Köye ilk gelen ailelere nüfus başına 9 dönüm toprak verilmiş. Bulgaristan’dan gelen ailelere 30 dönüm arazi verilmiştir. Daha sonra köye “Toprak Komisyonu” gelmiş ve arazisi az olana biraz daha arazi vermişler. Bugün tapuları ellerinde olmalarına rağmen bu toprakları satmama koşulu ile kullanmaktadırlar. Köyde zengin mermer yatakları bulunmakta ve işletilmektedir. Ormansız ve tamamen rüzgâra açık olması, köyün tüm rüzgârları almasına neden oluyor. Sonbahar mevsiminde esen poyraz ve lodos oldukça etkili olmaktadır. İklim kışın sert ve soğuk geçer, kar yağışı fazla olmaz. Yazları ise sıcak ve kurak geçmektedir.

KÖYÜN COĞRAFİ KONUMU
Köy, taşlık-kayalıklardan oluşmuş yüksekçe bir arazi üzerinde kurulmuştur. Kuzey yönüne doğru eğimli arazi izlenecek olursa kuzey yönünde akmakta olan “Nilüfer Çayı’na” ulaşılır.Köy 35000 dönüm araziye sahip olmaktadır. Bu arazinin 10000 dönümü kıraç geriye kalan kısmı tarıma elverişli arazidir. Fakat arazinin hepsi sulu arazi değildir. Makineleşme arttıkça arazi kullanımı da artmaktadır. Traktörü olmayanlar tarlalarını sürdürememekte ve tarlalarını icara vermektedirler.2006 yılına göre İcar fiyatları 25 YTL civarındadır.(sulanabilir arazi) Köy arazisi üzerinde genellikle; arpacık, soğan, domates, şekerpancarı vb ürünler yetiştirilmektedir. Köyün en verimli arazileri göl kıyısında ve yol kenarındaki arazilerdir. Buradaki araziler D.S.İ’nin açmış olduğu kanallarla sulanmaktadır.

Nüfus Durumu: Köy yaklaşık olarak 340 haneden oluşmaktadır. Köyün nüfusu 1700 fakat Bursa’da yaşayanlarla birlikte 3000’i bulmaktadır.Kültür Durumu: Subaşı Köyü’nde Subaşı İlköğretim Okulu, yeni binasında eğitim-öğretim hizmetine devam etmektedir. Köyde okuma çağında olup da okula gelmeyen öğrenci yoktur. Köyde 7–50 yas arası okuryazarlık oranı % 95’dir.

Sosyal Hayat: Köyde kadın erkek ayrımı olmayıp herkes çalışmaktadır. Genç kızlar köyde açılan dikiş-nakıs kursuna, erkekler de bilgisayar kursuna gitmektedirler.
Köyde iki berber,beş kahve beş de Bakkal bulunmaktadır. Günlük gazeteler Karacabey’den temin edilebilmekte ve her kahvede mutlaka 3–5 günlük gazete bulunmaktadır. Köy içinde Cuma ve Çarşamba günleri pazar kurulmakta olup isteyenler Salı günleri Karacabey halk pazarına alış-verişe gitmektedir.

Sağlık Durumu: Köyde bir sağlık Evi bulunmaktadır. Halk genellikle sağlıklıdır. Sportif faaliyetleri yerine getirmek için imkânlar oldukça az olmasına karşın özellikle futbol ve voleybol’a ilgi vardır.

Ulaşım Durumu: Köy bağlı bulunduğu ilçe Karacabey’e 25 km, Bursa’ya 55 km uzaklıktadır. Uluabat Gölünün kuzeyinde, Bursa-İzmir Karayoluna 5 km’lik bir mesafededir. Kendisine en yakın Cambaz ve Karakoca köyleridir. Köyde Muhtarlığa ait iki tane otobüs bulunmakta her sabah birisi Karacabey’e, (sabah saat 8.00 kalkış–12.00 dönüş) diğeri Bursa’ya (sabah 08.00 kalkış–15.00 dönüş) gitmekte ve akşam dönmektedir.