စီမံခန္႕ခြဲနည္းမ်ား ေဆြးေႏြးၾကမယ္(Management)

MMS Members မ်ားခင္ဗ်ာ ယခု စာမ်က္ႏွာစီမံခန္႕ခြဲနည္းမ်ား ေဆြးေႏြးၾကမယ္ (Management) Group တြင္ Management ဘာသာရပ္ကုိသာ အဓိကထားေဆြးေႏြးၾကပါရန္ ႏွင့္၀န္ထမ္း ေခၚေၾကာ္ျငာမ်ား ၊အလုပ္ရွာမည့္ MMS Members မ်ား၊ Management သင္တန္းေၾကာ္ျငာမ်ား အတြက္ ေအာက္ပါ Advertising for MMS Member Group တြင္သာ ေၾကာ္ျငာေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။

Advertising for MMS Member

https://www.facebook.com/groups/690869344325001/

ေလးစားစြာျဖင့္
MMS Founder Group

# Learning and Sharing of Managements #