IS-SALOTT

Is salott huwa group fejn jigu diskussi grajjiet kurrenti ma dinja kolla kif ukoll fejn wiehed jista jistaqsi ghal xi pariri, ma naqbilx li jsiru xi mistoqsijiet fejn tithol sahha jew x halib tista tisqi it-tarbija tieghek fdak il kass mur ghand it tabib , nixtieq ukoll ili jekk xi had jistaqsi bil malti ma jiehux twegiba bl ingliz u vici versa imsomma hudu gost!!