Edirne Kız Öğretmen Lisesi (EKÖL) Mezunları

Edirne Kız Öğretmen Lisesi Mezunuları, öğretmenler ve çalışanları hepiniz davetlisiniz.

(Gruba katılan arkadaşlar mezuniyet yılları ile bize mesaj yazarlarsa kendilerini daha çabuk farkedebiliriz.)


Edirne Anadolu Öğretmen Lisesi sitesinden alınan okulumuzla ilgili bilgiyi aşağıda bulabilirisniz:
İlkokullara Öğretmen Yetiştirme, Maarif Nazırı Saffet Paşa zamanına rastlar. Kemal Efendi’nin gayretleri ile gerçekleşir. 15 Kasım 1868’de öğretmen yetiştiren ilk kurum İstanbul’da açılır. Ancak bu çaba kısa sürer. Maarif Nizamnamesi’nde yer alan Büyük Darülmuallimin yine İstanbul’da 1878’de açılır. Bundan sonra bu hareketin yaygınlaştırılması çabalarına girişilir. Öğretmen Yetiştiren kurumların arttırılması ve taşra illerinde de açılması görüşü ağırlık kazanır.
Öğretmen Yetiştiren kurumları taşraya yayma çabaları ilk olarak Edirne’de meyvesini verir. Başka deyişle bu kurumların ikincisinin açıldığı taşra kenti olma onuruna Edirne erişir. Ülkemizde açılan ikinci öğretmen okulu, taşra kentlerinde açılan birinci öğretmen okulu işte bugüne dek yaşayan bu kurumdur. Hicri 1300, Miladi 1882’de atılan adımların 2000’li yıllara uzantısıdır.

Edirne’de 1884’de Lise, 1908’de Erkek Öğretmen Okulu açılır. Öğretmen Okullarının taşra illerine yaygınlaştırılması hareketinde Edirne yine ön sıradadır.

Edirne’de Kız Öğretmen Okulu’nun ilk açılış tarihi 1914-1915 öğretim yılıdır. Kız Öğretmen okulu’nun kentimizde açılışında zamanın Milli Eğitim Müdürü Servet Bey’in çabalarını görüyoruz. Okulun eğitim-öğretime başladığı ilk bina, Kadri Paşa ilkokuludur, bu bina şimdi yoktur. İki şubeli olarak açılan okula altmış dolayında öğrenci alınmıştır. Daha sonra bu bina yetersiz kaldığından 1915-1916 öğretim yılında Kaleiçi’ndeki Papaz Okulu’na şimdiki I. Murat Lisesi’ne nakledilir. Okulun daha sonra şu anki Ticaret Meslek Lisesi’ne taşındığı görülür.

1919-1920 öğretim yılında okul ilk mezunlarını verir. 1920-1921 yıllarında Edirne Yunanlılar tarafından işgal edilince öğretmen okulu kapatılır.

1929-1930 yılında dönemin Edirne Valisi Behçet Bey’in çabaları ile Maria Lorda binası okul için satın alınır. Bu gün içinde eğitim ve öğretim yapılan bina bu binadır.

OKUL BİNASININ KONUMU VE TARİHİ

Fatih’in II. eşi Sitti Şah Sultan için Karaca Bevvap Mahallesi Bayırında şimdiki Atatürk İlköğretim Okulu, Tekel Binası, Edirne Lisesi Binası, Elektrik Trafosunun bulunduğu yerler ve tüm Anadolu Öğretmen Lisesinin alanını kapsayan çok geniş alana haremlikli, selamlıklı büyük bir saray inşa ettirildi. Harem dairesi Anadolu Öğretmen Lisesi’nin bulunduğu yerde, Selamlık dairesi ise Kanatlı Köprü de idi. Bugünkü Sitti Şah Camii okulun hemen dibindeki Kuzeybatısında inşa edilmiştir.

Sitti Şah Sultan’ın ölümünden sonra saray bir süre boş kalmış, daha sonra Sadrazam Kara Mustafa Paşa’nın mülkiyetine geçmiştir. Mustafa Paşa’nın azlinden sonra ise Padişah onun bütün mülküne el koymuştur. Bu sıralarda harabe haline gelen sarayın eşyası satılmış, selamlık dairesi kısmen yıkılmış, harem dairesi ise Ağramlı Sör’ler tarafından satın alınarak SOR DE ŞARİTE isimli yatılı bir kız okulu açılmıştır.

Bu bina 1903 yılında Paskalya Yortusu gecesi mutfak bacasından çıkan yangında tamamen yanmış. Yine aynı yere Sör’ler bu kez MARİA LORDA olarak bir başka bina yaptırmışlardır.

İşte bugünkü bina bu Maria Lorda binasıdır. Bina 1930 yılında satın alınmış ve Kız Öğretmen Okulu olarak kullanılmıştır.

1931 yılı başlarında okul bu binaya nakledilmiş, yemekhane, çamaşırhane, mutfak ve Tuvaletler yapılmış, Elektrik tesisatı da kurulmuştur.

1933’de civardaki ev ve arsalar satın alınarak okul bahçesi genişletmiş, okul içinde bulunan revir de bahçedeki binaya nakledilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlayan 1941 yılında okul Konya’ya nakledilmiş. bunu izleyen öğretim yılında bina ilkokul olarak kullanılmıştır. 1945-1946 yıllarında bina Beden Terbiyesi Orta Öğretmen Okulu adıyla bir yıl etkinlik gösterdikten sonra yeniden Erkek Öğretmen okulu olarak açılmış, daha sonra okul yine Kız Öğretmen Okulu’na dönüştürülmüştür.

1964-1965 öğretim yılı içinde yeni bir yatakhane yapılmış, yarım kalan beden eğitimi salonu tamamlanmıştır. Bina 1967’de kalorifer tesisatına 1970 yılında da. yemekhane binasına kavuşmuş, eski yemekhane binası, lokal ve müzik salonu haline dönüştürülmüştür. Bu yıllarda öğrenci mevcudu 1130’dur. Bunların 530’u yatılı geri kalanı gündüzlüdür. Aynı yıl mezun öğrenci sayısı 250-300 dolayındadır.

1971 yılında bir ara öğrenim süresi 4 yıla çıkan okul, 1974’te öğretmen lisesi biçimine dönüştürülmüş, bundan sonra öğrenci sayısı giderek azalmış, 1980-1981 yılında mevcut öğrenci sayısı 150’ye düşmüştür.

Okul bünyesi içerisinde 1977-1978 yıllarında 2 yıllık Eğitim Enstitüsü açılmış ve okulun adı o yıllarda Eğitim Enstitüsü ve Kız Öğretmen Lisesi olmuşsa da Eğitim Enstitüsü iki yıl sonra kapanmış ve okul yine Kız Öğretmen Lisesi olarak eğitim öğretime devam etmiştir. Eğitim Enstitüsü ancak bir dönem mezun vermiştir.

1974-1975 öğretim yılında kapatılan Bursa Kız Öğretmen Lisesi öğrencileri, 1978-1979 öğretim yılında kapatılan Tekirdağ Öğretmen Lisesi’nin öğrencileri okulumuza nakledilmiştir.

1980-1981 öğretim yılında yine okulun bünyesinde ama tamamen ayrı bir yönetimle çalışan Anadolu Lisesi açılmış, 3 yıl okulumuz bünyesinde kalan Anadolu Lisesi daha sonra Yıldırım semtinde yeni yapılan kendi binalarına taşınmıştır.

1989-1990 öğretim yılında okul Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile Anadolu Kız Öğretmen Lisesi’ne dönüştürülmüştür. Öğretim süresi 4 yıla çıkartılmıştır. İngilizce öğretimi yapan 3 Hazırlık sınıfı açılarak toplam 108 öğrenci yapılan bir sınavla okula kaydedilmiştir.

1989-1990 öğretim yılında okulun bünyesinde klasik düz lise öğretimi yapan İlhami Ertem Lisesi açılarak lise 1. sınıfa 176 öğrenci kaydedilmiştir.

1992-1993 öğretim yılından itibaren İlhami Ertem Lisesi okul bünyesinden ayrılmıştır.

1994-1995 eğitim öğretim yılında Süleyman Demirel Fen Lisesi açılmış, 2 öğretim yılı okulumuzda eğitim-öğretim yaparak 1996-1997 yılında taşınmıştır.

Kız Öğretmen Lisesi son mezunlarını 1990-1991 öğretim yılında vermiştir. 1992-1993 öğretim yılından itibaren okulun adı Anadolu Öğretmen Lisesi olarak değiştirilmiş ve ilk mezunlarını 1992-1993 öğretim yılının sonunda vermiştir.