Hội Thích Xem Phim Kiếm Hiệp & Võ Thuật

✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Chia Sẻ Phim Phim Kiếm Hiệp, Phim Võ Thuật, Phim Hành Động- Xã Hội Đen, Phim Bộ Dài Tập Hay (chủ yếu từ Youtube)
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
★ Lưu Ý ★
✱✱Chỉ share status/ảnh liên quan đến phim (nghiêm cấm phim, ảnh đồi trụy).
✱✱ Khuyến khích comment bằng tiếng việt có dấu đầy đủ rõ ràng.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Mọi người nhớ add thêm bạn để group ngày một phát triển hơn
Thanks