FC QUẢNG TRỊ

mục đích của nhóm :đoàn két dúp đở nhau trong học tập củng như cuộc sống , gắn kết những người xa quê , xây dựng 1 cộng đồng vững mạnh về mọi mặt
nội dung : tổ chức các hoạt động như: đá banh , các buổi dã ngoại , đi biển , đi các di tihc lịch sử , các haotj động từ thiện như ghóp vechai , tiếp suk mùa thi .