လူပ်ိဳေခ် အပ်ိဳမေခ် စကား၀ိုင္း

ဆရာေတာ္ ဇယႏၲေဗာဓိ(ပန္းေအာင္)ရီးေရ ရခိုင္စာ ရခိုင္စကား
(ဇာပိုင္ရီးလို႔ ဇာပိုင္ေျပာ) စာအုပ္ျဖစ္ပါေရ အကြ်န္႔ သူငယ္ခ်င္းတိ
ေက်းဇူးျပဳလို႔ တေခါက္
share လုပ္ပီးစီခ်င္ပါေရ ေဒစာအုပ္ကို ရန္ကုန္မာ အသွ်င္ဂမၻီရညာဏ(စာခ်ပဥၥင္း) တာေမြ။
အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္း
ဖုန္း (၀၉၂၅၀၁၃၆၃၄၁)နန္႔ အကြ်န္ခိုင္နီဦး(ၾကည့္ျမင္တိုင္)
ဖုန္း(၀၉၂၅၄၁၆၈၅၅၃) မင္းျပားမင္းစံ(လႈိင္)
ဖုန္း(၀၉၄၂၁၁၆၂၁၄၆) ရို႕ပါးမာ ဝယ္လို႔ရဟိႏိႈင္ပါေရ စာအုပ္ေရာင္းစ်ီးက တအုပ္(၃၀၀၀)ျဖစ္ပါေရ မွာယူလို႔ဟိေက အတတ္ႏႈိင္ဆံုး လူကိုယ္တိုင္လာလို႔ လက္ထဲအေရာက္
ပို႔ပီးပါဖို႔ ရခိုင့္စာပီခရီး အယင္ပိုင္ ထြန္းလင္းပါစီ………။