Bang _[Hành]_(Sever Dịch Cân Kinh)

Rượu đang say
Nhìn nhân gian sao quá nhiều đau khổ
Quạt nhẹ phất
Sinh tử vui buồn ta nắm trong tay
Huơ thần kiếm
Dẹp hồng trần yêu ma lập công trạng
Ta trở về
Non nước trung quy ẩn chẳng đoái chi
Tấu lên trời khúc tiên lạc mông lung
Tiếng ngọc bản gợi bao điều lẫn lộn
Trắng trắng xanh xanh như hoa sen vừa nở
Trúc lam hoa như quỳnh lâu ngọc điện
Hỏi rằng ai hiệp khí ngạo trời
Nhìn thế gian vui buồn đau khổ
Tiếng thơm ngàn năm cũng làm gì
Tự tại vui cười suốt thu đông
Ta chỉ cần đời tiêu diêu vô cùng.